"compelling book" — Słownik kolokacji angielskich

compelling book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wywołując książkę
  1. compelling przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As a result, this compelling book feels somehow incomplete: it feels less like a conclusion than a beginning.

    Podobne kolokacje: