"company valued" — Słownik kolokacji angielskich

company valued kolokacja
Popularniejsza odmiana: value the company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka wyceniła
  1. value czasownik + company rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Such an offer would value the company at $695.4 million.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo