"company sued" — Słownik kolokacji angielskich

company sued kolokacja
Popularniejsza odmiana: sue the company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka pozwała
  1. sue czasownik + company rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "If the family had to sue the big company themselves, can you imagine the costs?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo