"company represented" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: represent companies
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka reprezentowała
  1. represent czasownik + company rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Both wanted to represent the company with other Government officials.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo