"company renamed" — Słownik kolokacji angielskich

company renamed kolokacja
Popularniejsza odmiana: company is renamed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka przemianowała
  1. rename czasownik + company rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The company has been renamed many times since the 1960s.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo