"company purchased" — Słownik kolokacji angielskich

company purchased kolokacja
Popularniejsza odmiana: company is purchased
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka kupiła
  1. purchase czasownik + company rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1961, he purchased the company from the brothers for $2.7 million.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo