"company organized" — Słownik kolokacji angielskich

company organized kolokacja
Popularniejsza odmiana: company is organized
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka zorganizowała
  1. organize czasownik + company rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A hierarchy is one way a company can be organized.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo