"company limited" — Słownik kolokacji angielskich

company limited kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka ograniczyła
  1. limit czasownik + company rzeczownik
    Silna kolokacja

    A third choice is whether a company limited by shares will be public or private.

    Podobne kolokacje:

podobne do "company limited" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "company limited" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo