"company known" — Słownik kolokacji angielskich

company known kolokacja
Popularniejsza odmiana: company is known
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka znany
  1. know czasownik + company rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As of 2009, the company was known to have 5 employees.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo