"company is required" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka jest wymagana
  1. require czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Private companies will not be required to have a company secretary.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo