"company is registered" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka zostanie zarejestrowana
  1. register czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This company started in 1911, but was not registered until 1913.

    Podobne kolokacje:

podobne do "company is registered" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "company is registered" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo