"company is purchased" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka jest kupiona
  1. purchase czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 1961, he purchased the company from the brothers for $2.7 million.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo