"company is paid" — Słownik kolokacji angielskich

company is paid kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka jest zapłacona
  1. pay czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In the end, officials said, the company was paid less than $2 million.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo