"company is organized" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka jest zorganizowana
  1. organize czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A hierarchy is one way a company can be organized.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo