"company is known" — Słownik kolokacji angielskich

company is known kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka jest znana
  1. know czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As of 2009, the company was known to have 5 employees.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo