"company is expected" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka jest spodziewać się
  1. expect czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The companies are expected to report their results within two weeks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo