"company is bought" — Słownik kolokacji angielskich

company is bought kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy the company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka jest kupiona
  1. buy czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The only problem is that no one wants to buy the company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo