"company is awarded" — Słownik kolokacji angielskich

company is awarded kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka jest przyznana
  1. award czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The company were awarded funds for a prototype in August 1931.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo