"company given" — Słownik kolokacji angielskich

company given kolokacja
Popularniejsza odmiana: company is given
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka dany
  1. give czasownik + company rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He said each company had been given 30 days to make its case.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo