"company dedicated" — Słownik kolokacji angielskich

company dedicated kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka poświęciła
  1. dedicate czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Mobius had to work at not resenting money that came from a company dedicated to destroying the environment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo