"company created" — Słownik kolokacji angielskich

company created kolokacja
Popularniejsza odmiana: create a company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka utworzyła
  1. create czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    About 3 years later he and his wife decided to create their own company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo