"company controlled" — Słownik kolokacji angielskich

company controlled kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka kontrolowała
  1. control czasownik + company rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Because he wanted to control the company after my father's death.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo