"company book" — Słownik kolokacji angielskich

company book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka spółki
  1. company rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    By the time the money was routed through his company books and back to Castillo, the sources appeared to be legitimate.

    Podobne kolokacje: