"company affected" — Słownik kolokacji angielskich

company affected kolokacja
Popularniejsza odmiana: affect one's company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka wpłynęła
  1. affect czasownik + company rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I need not say how his loss affected our company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo