"company accused" — Słownik kolokacji angielskich

company accused kolokacja
Popularniejsza odmiana: accuse the company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka oskarżyła
  1. accuse czasownik + company rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They accused the company of trying to find a way to spam its members.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo