"communal authority" — Słownik kolokacji angielskich

communal authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspólna władza
  1. communal przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Even though, "A convert may not hold a position of Jewish communal authority."

    Podobne kolokacje: