"common spelling" — Słownik kolokacji angielskich

common spelling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pospolita pisownia
  1. common przymiotnik + spelling rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Esthonia was a common alternate English spelling prior to independence.

powered by  eTutor logo