"comfortable setting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wygodne ustawienie
  1. comfortable przymiotnik + setting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "We're proud to be able to host such an important event in a comfortable and completely up-to-date setting," she said.