"come up into" — Słownik kolokacji angielskich

come up into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wchodź w górę
  1. come czasownik + into przyimek
    Luźna kolokacja

    "But come up into the garden; I want to introduce you to my daughter."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo