"come up fast" — Słownik kolokacji angielskich

come up fast kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojaw się szybko
  1. come czasownik + fast przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The little white car was coming up fast in the mirror.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo