"come stealthily" — Słownik kolokacji angielskich

come stealthily kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjdź ukradkiem
  1. come czasownik + stealthily przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Harry had seen a man come stealthily up the street.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo