ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"come over for" — Słownik kolokacji angielskich

come over for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpadnij
  1. come czasownik + for przyimek
    Luźna kolokacja

    We have to get him to come over for the wedding.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo