"come out publicly" — Słownik kolokacji angielskich

come out publicly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjdź publicznie
  1. come czasownik + publicly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    He was the first to come out publicly as a person living with the then unnamed disease.

powered by  eTutor logo