"come down through" — Słownik kolokacji angielskich

come down through kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zejdź całkowicie
  1. come czasownik + through przyimek
    Luźna kolokacja

    After a while a figure came down through the dark.

    Podobne kolokacje:

podobne do "come down through" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "come down through" po angielsku

phrasal verb
Zobacz także: come up through the ranks

powered by  eTutor logo