"come down at" — Słownik kolokacji angielskich

come down at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): schodzić przy
  1. come czasownik + at przyimek
    Luźna kolokacja

    Dark had come down an hour ago at three in the afternoon.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo