"come backstage" — Słownik kolokacji angielskich

come backstage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjdź za kulisami
  1. come czasownik + backstage przysłówek
    Luźna kolokacja

    He said Yvonne should come backstage after the show to find out.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo