"come atop" — Słownik kolokacji angielskich

come atop kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przychodzić na
  1. come czasownik + atop przyimek
    Luźna kolokacja

    Conflicting views on the direction of the economy came one atop another.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo