"come amongst" — Słownik kolokacji angielskich

come amongst kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przychodzić wśród
  1. come czasownik + amongst przyimek
    Luźna kolokacja

    He came in 4th place amongst the senior riders.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo