"combat sport" — Słownik kolokacji angielskich

combat sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport bojowy
  1. combat rzeczownik + sport rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Shadowboxing is an exercise used in the training for combat sports.

powered by  eTutor logo