"comatose woman" — Słownik kolokacji angielskich

comatose woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta w stanie śpiączki
  1. comatose przymiotnik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But he returned his attention once more to the comatose woman, began ministering to her.

    Podobne kolokacje: