"color eyes" — Słownik kolokacji angielskich

color eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oczy koloru
  1. color czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Van Cat is noted for its white fur, and having differently colored eyes.

    Podobne kolokacje:

podobne do "color eyes" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "color eyes" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne