"color books" — Słownik kolokacji angielskich

color books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książki koloru
  1. color czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    While Joey lost himself in coloring books and television, Isaac attended to his father's every need.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo