"college money" — Słownik kolokacji angielskich

college money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze college'u
  1. college rzeczownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I told him to use my money instead of his college money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo