"collection of pictures" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kolekcja obrazów
  1. picture rzeczownik + collection rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The middle floor holds the picture collection, the heart of the operation.

powered by  eTutor logo