"collect revenue" — Słownik kolokacji angielskich

collect revenue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ściągnij przychód
  1. collect czasownik + revenue rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    First, the ministry needs to get serious about collecting revenue.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo