ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"cognate word" — Słownik kolokacji angielskich

cognate word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo wyrazu pokrewnego
  1. cognate przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Apart from a considerable number of false friends, there are also some cognate words whose meaning is broader in one language than in the other.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo