"coarse brush" — Słownik kolokacji angielskich

coarse brush kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szorstka szczotka
  1. coarse przymiotnik + brush rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A bit like a lawnmower pulled by a quad bike, it has a coarse rotating brush which whisks the seed heads and ripe seeds into a hopper.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo