ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"co najważniejsze" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "co najważniejsze" po polsku

co najważniejsze

rzeczownik
  1. most importantly  
    We need to take care of the well-being of people and, most importantly, focus on the poor. (Musimy zająć się problemem dobrobytu ludzi, i, co najważniejsze, skupić się na ubogich.)

powered by  eTutor logo