"co najmniej" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "co najmniej" po polsku

co najmniej

 1. at least *****
  • przynajmniej; co najmniej
   I need to buy at least one cake. (Muszę kupić przynajmniej jedno ciasto.)
   She wanted to do it at least once. (Ona chciała to zrobić przynajmniej raz.)
   At least you can help me. (Przynajmniej ty możesz mi pomóc.)
   przeciwieństwo: at most
przysłówek
 1. fully ***
  • co najmniej, prawie  AmE
   Fully half of the team came to the party. (Co najmniej połowa zespołu przyszła na przyjęcie.)
rzeczownik
 1. nothing less than  

powered by  eTutor logo