"coś się święci" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "coś się święci" po polsku

coś się święci

powiedzenie
 1. something's cooking , there's something cooking
rzeczownik
 1. something is afoot
idiom
 1. something is up informal **   informal
  Something is up. She has never acted this strange. (Coś się święci. Ona nigdy się tak dziwnie nie zachowywała.)
rzeczownik
 1. saint *** , St (skrót) British English **** , St. (skrót) American English ****
  • święty, wyniesiony na ołtarze (o osobie) [COUNTABLE]
   You and I are nothing but saints in the making. (Ty i ja jesteśmy tylko przyszłymi świętymi.)
   Everyone thinks she's a saint while in fact she's a horrible person. (Wszyscy myślą, że ona jest święta, kiedy tak naprawdę jest okropną osobą.)
 2. sacrosanct
 3. hallow
przymiotnik
 1. holy ***  
  The love of a man and a woman is holy. (Miłość między mężczyzną i kobietą jest święta.)
  This island is considered a holy place by local believers. (Ta wyspa jest uważana za miejsce święte przez miejscowych wierzących.)
  link synonim: sacred
 2. sacred **  
  The family is sacred to me. (Rodzina jest dla mnie święta.)
  link synonim: holy
 3. hallowed
 4. consecrated
 5. inviolable
 6. numinous
 7. sainted   literary
phrasal verb
 1. give up something ***
czasownik
 1. forfeit
czasownik
 1. sacrifice **
  • poświęcić (świadomie zrezygnować z czegoś) [TRANSITIVE]
   Many women sacrifice their career for their family. (Wiele kobiet poświęca swoją karierę dla rodziny.)
   He sacrifices his free time to voluntary service. (On poświęca swój wolny czas na wolontariat.)
 2. bless **
czasownik
 1. spare **
  • dawać, poświęcać (gdy mamy czegoś mało, np. czas, pieniądze) [TRANSITIVE]
   I spared an hour for this meeting and it was a waste of time. (Poświęciłem godzinę na to spotkanie i było to stratą czasu.)
   Can you spare me some time tomorrow? (Czy możesz poświęcić mi jutro trochę czasu?)
   She spared all her money for her sick daughter. (Ona poświęciła wszystkie swoje pieniądze na chorą córkę.)
 2. devote **
 3. commit ***
  • przeznaczać, poświęcać (np. pieniądze, czas) [TRANSITIVE]
   I need to commit some money for a new car. (Potrzebuję przeznaczyć trochę pieniędzy na nowy samochód.)
   I'm mad that I committed my time to this. (Jestem zły, że przeznaczyłem na to swój czas.)
   I committed a lot of time and money to raising my children. (Przeznaczyłam dużo czasu i pieniędzy na wychowanie moich dzieci.)
 4. expend
  • zużywać, poświęcać (czas, energię, pieniądze) formal
   I did not expend all these resources only to see my profits shrink. (Nie zużyłem tych wszystkich surowców po to, żeby teraz moje zyski malały.)
   I expended a lot of my time to reach this conclusion. (Poświęciłem sporo mojego czasu, aby dojść do tego wniosku.)
   She expended all her energy today, and now she just wants to sleep. (Ona zużyła dzisiaj całą swoją energię i teraz chce już tylko iść spać.)
 5. consecrate
 6. give ***** , także: gie Scottish English   [TRANSITIVE]
  I can give you 5 minutes. (Mogę ci poświęcić 5 minut.)
  You need to give yourself more at work. (Musisz się bardziej poświęcać w pracy.)
phrasal verb
 1. live for something *
 2. commit oneself , commit oneself to something
czasownik
 1. dedicate yourself to something  
  She had dedicated her life to teaching. (Ona poświęciła swoje życie nauczaniu.)
 2. devote yourself to something  
phrasal verb
 1. fasten onto something  

Powiązane zwroty — "coś się święci"

rzeczownik
czasownik
idiom
przymiotnik
phrasal verb

powered by  eTutor logo